D

 1. DAAR IS MAAR EEN VLAANDREN
 2. DAAR IS ONS ZOOVEEL LEED GEBEURD
 3. DAAR MOET IK ZIJN
 4. DAAR SPRINGT DE ZON DEN HEMEL UIT
 5. DAAR STAPTE BARVOETS
 6. DAAR ZWIERF EEN VERSTOOTELING
 7. DAGERAAD
 8. DANKLIED
 9. DANKLIEDEKEN
 10. DAT GIJ DE ZON DOET SCHIJNEN
 11. DAT GIJ MIJN LEVEN ZIJT
 12. DAT HET SCHUCHTER KONINKJE
 13. DAT IS IS DE HOOGE VLUCHT DER LIEFDE
 14. DAT IS VAN ALLE KWADEN
 15. DE ADELAAR
 16. DE ANGST
 17. DE ANGSTIGE BRUID
 18. DE APPEL
 19. DE AVERECHTSCHE LEIDER
 20. DE AVONDSTER SCHIJNT OP MIJN HART
 21. DE BANNELINGEN
 22. DE BEEK
 23. DE BELOFTE
 24. DE BIETEBAUW
 25. DE BLAUWE STAD EN HOOGE MAAN
 26. DE BLEEKE NIJD
 27. DE BLOEDRAAD
 28. DE BLOEM DER HEIDE
 29. DE BLOESEM
 30. DE BOOTEN SNIJDEN DOOR HET WATER
 31. DE DAG GROEIT OUDER
 32. DE DAG IS STERK
 33. DE DAG IS UIT DEN NACHT GEGAAN
 34. DE DAG WAAIT HEERLIJK OPEN
 35. DE DAG WILLE ONS TEN DIENSTE STAAN
 36. DE DAG ZINGT IN UW OOGEN
 37. DE DOODE VEERMAN
 38. DE DUITSCHE HOORNEN
 39. DE EENDEN
 40. DE GILDE VIERT
 41. DE GOEDE SCHACHT
 42. DE GOUDEN DAG IS HEEN
 43. DE GOUDEN MUREN VAN DEN NACHT
 44. DE GRAFMAKER
 45. DE GRAUWE HEMEL WEIGERT LICHT
 46. DE GRENS IS VER, MIJN LIEFSTE WACHT
 47. DE GROENE BOOMEN SCHIJNEN ZWART
 48. DE GROENSELKARRE
 49. DE GROOTE HOOFDEN
 50. DE GROTE ZON GAAT ONDER
 51. DE GROTTEN
 52. DE GURE WINTER MILDERT
 53. DE HALVE MAAN, DE HELFT DER STERREN
 54. DE HARDE GETUIGENIS
 55. DE HEERLIJKE TOCHT
 56. DE HEMEL EN DE HEIDE
 57. DE HEMEL HANGT VOL KOUDE WOLKEN
 58. DE HEMELBRAND
 59. DE HEMELEN STAAN GEWASSCHEN
 60. DE HEREN DIE GEEN HEREN ZIJN
 61. DE ILLUSTRE VARKENS
 62. DE JEUGD HEEFT MIJ GEKUST
 63. DE JONGE DOODEN
 64. DE JONKERS
 65. DE KAMPER
 66. DE KERNHOND
 67. DE KLARE MAAN OMWEEFT DE BOOMEN
 68. DE KLIMMENDEN
 69. DE KLOKKEN GALMEN KLAAR EN HARD
 70. DE KOBBE
 71. DE KOEKOEK
 72. DE KOORST ZINGT OM MIJN HART EEN DUISTER LIED
 73. DE LEEUWERIK
 74. DE LENTE KOMT
 75. DE LEVENDE DOODEN
 76. DE LIEDEKENS, DIE GEERNE KOMEN
 77. DE LINDE
 78. DE LOOVREN, DIE VOL DROPPEN HINGEN
 79. DE LUCHTEN SCHEUREN
 80. DE LUIAARD ALLEEN
 81. DE MAAN TROONT UIT DEN HEMEL OVER HEIDE EN WOUDEN
 82. DE MENSCHEN REGENEN VAN MIJ AF
 83. DE MEREL
 84. DE MIST, DIE UIT ME REGENT
 85. DE MORGEN IN T' BOSCH
 86. DE MORGEN KUSSE UW OOGEN OPEN
 87. DE MULDER
 88. DE NACHT IS VAN MIJN ZIEL GEDAALD
 89. DE NACHTEGAAL
 90. DE NACHTEGAAL IS MOEGESLAGEN
 91. DE NOTELAARS
 92. DE ONVERMIJDELIJKEN
 93. DE OOGST
 94. DE RAVEN
 95. DE REDDER
 96. DE REGENBOOG
 97. DE RIT OP DE KNIE
 98. DE SCHADUWEN
 99. DE SPECHT
 100. DE SPREEUWEN
 101. DE STEM DER GEKRUISTEN
 102. DE STERKE GELOOVE
 103. DE STONDEN, EENZAAM DOORGEBRACHT
 104. DE THUISWEVER
 105. DE UREN RUISCHEN GROEN
 106. DE VELDEN DOOIEN
 107. DE VIJVER LACHT
 108. DE VISSCHER
 109. DE VLAAMSCHE SMEDER
 110. DE VOGEL, DIE NAAR'T ZUIDEN TREKT
 111. DE VOLKEREN HOLLEN
 112. DE VOOGDEN
 113. DE VUURPROEF
 114. DE WACHTENDE
 115. DE WANDELAAR STAAT
 116. DE WEG VAN DE EENZAME
 117. DE WERELD IS BOOS
 118. DE WERELD IS ZOO SCHOON GEDEELD IN LICHT EN DONKER
 119. DE WERELD WENTELT IN DEN DAG
 120. DE WIEDSTERS
 121. DE WILGEN
 122. DE WIND
 123. DE WIND IS IN DEN HACHT
 124. DE WINTER KOMT MET WIND EN KOU
 125. DE WINTERREUS
 126. DE WITTE KAPROEN
 127. DE WITTE SNEEUW
 128. DE WOLKEN GRIJPEN NAAR DEN GROND
 129. DE WOLKEN TREKKEN SAMEN
 130. DE ZAAIER
 131. DE ZANG VAN GROOT-VLAANDEREN
 132. DE ZEELDRAAIER
 133. DE ZEVENMIJLENLAARS
 134. DE ZON IS NOG NIET OPGESTAAN
 135. DE ZON KAN IN DEN DAG NIET STAAN
 136. DE ZON STOND OP DE ZEE
 137. DE ZON TREEDT UIT DE WOLK OP 'T VELD
 138. DE ZONNEN
 139. DE ZWARE DAGEN
 140. DE ZWINGEL
 141. DE ZWOEGERS AAN DOKKEN
 142. DEN AVOND IS ZOET
 143. DEN AVOND ZIJGT ALS ZEGEN
 144. DEN BRAVE DIE ZWOEGEND
 145. DEN SLUIMER, DIE VEEL SMART VERBORG
 146. DIE ARME WALEN
 147. DIE DEN DAG DOOR AAN MIJ DACHT
 148. DIE MIJ DES LEVENS WONDER OPENBAARDE
 149. DIE MIJ REIN VERHIEF
 150. DIE MIJ TEN DAGE VAN MIJN GLANS
 151. DIEN ZATERDAGAVOND
 152. DIEP IN HET KOREN
 153. DIEP WIL IK ADEMHALEN
 154. DOE DE DEUR TOE, ZOETE LIEF
 155. DOEMSDAG
 156. DONKER SMACHTEN
 157. DONKERE DAGEN
 158. DOOD AAN DEN DOOD
 159. DOOR WETEN
 160. DORSCHERSLIED
 161. DOUWDEUNTJE
 162. DRAAGT GIJ DE RIMPELEN
 163. DRIEWIELKAR
 164. DRUKKENDE WERELD, DIE WIJ TARTEN