DE WERELD IS ZOO SCHOON GEDEELD IN LICHT EN DONKER

De wereld is zoo schoon gedeeld in licht en donker.
Na storm, die de aarde striemt tot bruisend hooge stroomen,
klaart peinzend over zee het diepe stergeflonker,
en morgen geurt de dag uit blauwbedauwde boomen.248 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.