DE WERELD WENTELT IN DEN DAG

De wereld wentelt in den dag
en maakt zijn eigen nacht.
Niet anders mijne ziel.
Zoo dikwijls heeft een harde lach
mij zoeten traan gebracht,
die onder sterren viel.

De wereld ware een wijd verdriet
was liefde niet.58 Meidoorn, Amsterdam-Tielt (L.J. Veen - J. Lannoo) 1925, 91 p.