DE DAG WAAIT HEERLIJK OPEN.

De dag waait heerlijk open.
Wij groeien naar het licht.
Betrouwen, liefde, hopen,
Verhelderen den plicht:

Te streven naar uw deugden,
O kleinen, groot van hart,
Te zaaien van ons vreugden,
En te oogsten van uw smart;

Tot alles jubel worde
In zonnesterken gloed.
Als mensch wil, stijgt zijn orde
Gods zegen tegemoet.69 Uit de diepten, Amsterdam (S.L Van Looy) 1911, 85 p.