DE MORGEN KUSSE UW OOGEN OPEN

De morgen kusse uw oogen open,
uw handen blank vol goudgevloei.
Zij deze dag een dag van hopen
en schoon gelijk uw ziel in bloei.

Zij deze dag een dag van zegen,
vol trillend blauw en zingend groen.
Mijn hart stroomt met de zon u tegen,
en wat gij ademt is mijn zoen.

En wat gij ademt is mijn leven,
den geur der bloemen die ik pluk.
De schaduwen van mijn denken beven
om 't wonder licht van ons geluk.198 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.