DE ZWARE DAGEN

Hoe vlug, hoe vlug, hoe vlug,
Gaan de zware dagen,
Met ons lijden, strijden, klagen....
Wie kan leggen op een wagen
Wat die donkre dragers dragen
Op hun rug?

Dood noch rouw en doen vertragen.
Niemand wenscht hun komst terug.
Ach, Goddank, dat zware dagen
Gaan zoo vlug!49 De Noodhoorn. Vaderlandsche liederen, Utrecht 1916, 63 p.
43 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
52 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
110 Het beste uit de gedichten van De Clercq, Zeist 1932, 196 p.
38 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.
124 René De Clercq. Liederen, leeft! Sint-Niklaas 1977, 202 p.