DIE MIJ REIN VERHIEF

Die mij rein verhief
uit de leugen en de ellende,
mij beminde eer ik u kende,
Liefde, ik heb u lief.

Boven rouw en roem,
goddelijk geopenbaarde,
rijst gij uit het slib der aarde
als een zuivre bloem.

Leer mij schijn van schuld,
schijn van deugd om deugd niet achten,
en alleen het heil betrachten.
dat mijn hart vervult.254 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.
159 Het beste uit de gedichten van De Clercq, Zeist 1932, 196 p.