DAAR IS ONS ZOOVEEL LEED GEBEURD

Daar is ons zooveel leed gebeurd,
doch zooveel vreugd gebleven,
dat ook het lijden, onbetreurd,
nog lang in ons zal leven.

Daar is ons zooveel smaad geschied
en zooveel haat gezworen,
dat gij alleen, mijn uitverkoren,
het hooren zult uit lachend lied.153 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.