DE ONVERMIJDELIJKEN

Uit sterk gevoel en klaar begrip
is kracht geboren
die Vlaandren zal verlossen.
Der ezelen ezel en de os der ossen
staan mummelend bij de heilandskrib.
Ach, ach, 't aandoenlijk buiksken en de lepellange ooren!143 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
136 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.