h

 

 1. HAASTIGE BLOEMEN

 2. HAAT VERWIJDERT MIJ VAN GOD

 3. HALFWEG

 4. HANG IK, OVER U GEBOGEN

 5. HAVERE EN VLAANDEREN

 6. HEB IK U GEKOZEN

 7. HEB IK, IN GOED VERTROUWEN

 8. HEEN EN WEDER

 9. HEERSCHZUCHTIGEN

 10. HEI! DAAR VLIEGEN VEEL STROOIKENS

 11. HEILIGE DRIFTEN JAGEN

 12. HELPT NIET OM BAAT

 13. HEMELHUIS

 14. HEMELSBLAUW

 15. HEMELSCH ZOET

 16. HEMELSE LIEFDE

 17. HEMELVAART

 18. HERFSTWEE

 19. HERFSTZEGEN

 20. HERHALEN, HERHALEN

 21. HERINNERING

 22. HERMAN VAN DEN REECK

 23. HERO

 24. HERRIJZENIS

 25. HET AVONDT UIT AL DE WOLKEN

 26. HET BELFORT VAN BRUGGE

 27. HET DONKERT LANGS DE WANDEN, DONKERT IN DE KRUINEN

 28. het duiveken der zonne

 29. HET EKSTERJONG

 30. het gouden liedje van den wijn

 31. het haantje van de toren

 32. het hechtste der vriendschap

 33. het hoogste op aarde is liefde

 34. het hout wordt groen, het hout wordt luid

 35. het is een klare schoone gang

 36. het is nog maar een dag geleÊn

 37. het is zo schoon zich één te weten

 38. het is zoo wonderbaar met ons

 39. het kommando

 40. het kroost

 41. het land ligt stil

 42. het leven

 43. het lied der activisten

 44. het lied der minne

 45. het lied der terwe

 46. het lied van bacchus

 47. het lied van den arbeid

 48. het lied van het vlas

 49. het moet eens uitgeregend zijn

 50. het onweer zet de verten ros

 51. het puiteken

 52. het recht om te leven

 53. het regent en de verte is blauw

 54. het veulen

 55. het vlas staat in de blom

 56. het waalsche wijf

 57. het wafeleterke

 58. het water glanst voL vuur en goud

 59. het westen staat in rooden brand

 60. het zal nog veel verdonkeren

 61. het zijn geen jongens

 62. het zoete leven is wel wreed

 63. hij had maar eens bemind

 64. hoe breekT de dag, TOT DEZEN GANG GEKOZEN

 65. HOE DE LAMP, DIE DANSEND

 66. HOE GLOEIT, HOE GLOEIT, HOE GLOEIT VANDAAG

 67. HOE GRILLIG OOK DE WOLKEN DRIJVEN

 68. HOE HEERLIJK GLANSDE

 69. HOE HEILIG ZOET, O ZOETE

 70. HOE KONDEN WIJ, SCHOON HART

 71. HOE MENIG RIJDT ER

 72. HOE MOET IK VAN U HOUDEN

 73. HOE ZOUDE IK WIJKEN UIT UW LIEF VERMOGEN

 74. HOE ZWIJGT DE JUBEL

 75. HOLLAND EN VLAANDEREN EEN

 76. HOLLEKE-PIEP

 77. HONDEKE

 78. HOOG LICHT

 79. HOOG STAAN DE AVONDBOOMEN

 80. HOOR DAT WOELGERUISCH

 81. HOOR, ALS DE STORMEN LOEIEN

 82. HOORT GIJ DEN EIK?

 83. HUN UITTOCHT