HET LIED VAN DEN ARBEID

Zanger en schilder, zoeker en vorser,
gij, die beitelt en tempels bouwt;
visser en roeier, delver en dorser,
gij die bakt en slacht en brouwt;
looier en lapper,
kuiper en tapper,
wever en naaier,
zager en draaier,
hoefsmid, ploegsmid, en, nog forser,
gij, die in dokken en mijnen sjouwt -
werpt u vooruit en 't feest begonnen!
Zwaait met vlaggen en brandt kanonnen!
Stedeling, dorpeling,
trotse verworpeling;
kroont met ijzer
den Arbeid Keizer!
Voert zijn wagen door markt en kerk!
Hem is de kracht, de moed, het werk!
Hem is het land, hem is de zee!
Vlaanderens volk, hoezee!

Brengt uw vrouwen en zoete verloofden,
zonen en dochters, brengt ze hier!
Steekt uw kinderen over de hoofden
dat elk zijn armkens zwaaie en tier!
Stoetsgewijs stappend,
handenklappend,
dansend en springend
lachend en zingend,
juichend, joelend, dolverloofden,
razend van vreugd en machtig fier -
werpt u vooruit en 't feest begonnen!
Zwaait met vlaggen en brandt kanonnen!
Stedeling, dorpeling,
trotse verworpeling;
kroont met ijzer
den Arbeid Keizer!
Voert zijn wagen door markt en kerk!
Hem is de kracht, de moed, het werk!
Hem is het land, hem is de zee!
Vlaanderens volk, hoezee!216 Gedichten, Amsterdam 1907, 224 p.
233 Gedichten, tweede vermeerderde druk, Amsterdam 1911, 242 p.
296 Gedichten, derde vermeerderde druk, Amsterdam 1918, 305 p.
73 Het beste uit de gedichten van De Clercq, Zeist 1932, 196 p.
85 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.
33 René De Clercq. Daar is maar één land.... Hasselt 1964, 76 p.
83 René De Clercq. Liederen, leeft! Sint-Niklaas 1977, 202 p.