HET HECHTSTE DER VRIENDSCHAP.

Het hechtste der vriendschap, de trots der trouw,
Hij staat vr het aambeeld, hij troont op 't getouw.
Een arme aan woorden! Maar 't woord, dat hij geeft,
Is vast als het stuk dat hij hamert of weeft.
O man des vernufts, treed voor, treed voor,
Een bleeke figuur naast dien krachtigen moor;
Beleer hem en stel hem vr ons, vernieuwd,
Een gloeistof waar gij vormen in hieuwt.
Leg uw zachte hand in zijn harde hand -
Geen rijkdom is roem en geen armoe schand -
Dat ze sluiten als middeleeuwsch metselwerk,
Den regen, de stormen, en de eeuwen te sterk.
Leg uw zachte hand in zijn harde hand,
Dan zal geen schokken u scheiden, want
Waar haat verdwijnt en liefde heerscht,
Wordt God geboren en mensch voor 't eerst.74 Toortsen, Amsterdam (S.L.Van Looy) 1909, 92p.
82 Het beste uit de gedichten van De Clercq, Zeist 1932, 196 p.
95 Ren De Clercq. Liederen, leeft! Sint-Niklaas 1977, 202 p.