HET HOOGSTE OP AARDE IS LIEFDE

Het hoogste op aarde is liefde.
Het vuur der zon is liefde,
en ook de vlam der hel.

Haat is diep en dood is snel;
maar niet als liefde.
De bliksem, die de vreugd in Eden kliefde,
trof niet zoo fel,
als liefde, zwaard van liefde.45 Nagelaten Gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 95 p.