a

 1. AAN CONSCIENCE

 2. AAN DE ZEE
 3. AAN DIE VAN ANTWERPEN
 4. AAN DIE VAN HAVERE
 5. AAN DR AUGUST BORMS
 6. AAN EEN EIK
 7. AAN EENE ZICH TE WIJDEN
 8. AAN EENEN NACHTEGAAL
 9. AAN KONING ALBERT (1)
 10. AAN KONING ALBERT (2)
 11. AAN KONINGIN ELISABETH
 12. AAN MIJ!
 13. AAN MIJN VOLK
 14. AAN MIJN VROUW
 15. AAN MOEDER
 16. AAN RODENBACH
 17. AAN 'T LABEUREN
 18. AAN 'T STRAND
 19. AAN 'T WATER, BIJ DONKER LOOVER
 20. AAN VLAANDEREN
 21. AAN VLAANDERENS VIJANDEN
 22. AANSCHOUW DEN DAUW
 23. AAP
 24. AARDE
 25. AARDE IS ZO SCHOON
 26. AARDEBRAND
 27. ACH, DE GROOTE STAD
 28. ACH, DIE VAN UW VOLK
 29. ACH, OF IK WEER KOMEN KON
 30. ACH, UIT OUDE KOUDE BOEKEN
 31. ACH, WAARTOE
 32. ADESTE
 33. AHASVER
 34. AI, LAET MI WEENEN
 35. AL DE LIEDREN DIE IK KEN
 36. AL LEEF IK LAND- EN RUSTBEROOFD
 37. AL RUST DE ROODE
 38. ALABA
 39. ALLE BANDEN SCHUIVEN AF
 40. ALLE NEDERLANDEN!
 41. ALLEEN DIE MIJ VOLKOMEN LIEFHEEFT, HEEFT MIJN HART
 42. ALS ALLE WATEREN SPIEGLEND STAAN
 43. ALS DE DAG
 44. ALS DE HEILAND
 45. ALS DEEZ' TIJDEN GROOT
 46. ALS EEN STERKE MAN
 47. ALS HEEMLEN BLAUW EN HEUVLEN GROEN
 48. ALS IK ZAL GESTORVEN ZIJN
 49. ALS MIJN ENGEL SLAPEN GAAT
 50. ALS MIJN HAND OP UW LOKKEN LIGT
 51. ALS MIJN HARTE NIET MEER VLAMMEN ZAL
 52. ALS NU DEES HERFST
 53. ALS 'T BRUINE VELD
 54. ALS 'T PAS GEREGEND HEEFT
 55. ALS TIJD EN MENSEN TEGENGAAN
 56. ALS UW VROUW STERFT
 57. ALS ZANG ZIJT GIJ GEREZEN
 58. AMAVI
 59. AMNESTIEDEUNTJE
 60. AREN RIJPEN, MENSCHEN RIJPEN
 61. ARM KIND DES VOLKS
 62. ASCHE-WOENSDAG
 63. AVONDLIED
 64. AVONDMIST
 65. AVONDZANG