Het boek der liefde

ZAL IK ZINGEN VOOR MIJN WIJN

NACHT STAAT OVER ONS

MUZIEK, MUZIEK

TOEN IK UW ZIELE HEB GEHOORD

KIJK MIJ AAN

HANG IK OVER U GEBOGEN

LANG KIND TE ZIJN

HOOG STAAN DE AVONDBOOMEN

VOORLUIDERKENS DER KLARE DAGEN

DOE DE DEUR TOE, ZOETE LIEF

VAAK BIJ DAGE SCHUIFT EEN DROOM

VERLOREN DAGEN

IN SCHOONHEID SLAAPT MIJN UITGELEZENE

HEB IK U GEKOZEN

TREED IN MIJN HUIS

MIJN LIEFSTE IS HIER GEWEEST

NACHT IS ZWOEL EN DE WERELD ZWART

HET DONKERT LANGS DE WANDEN

BEST GEBORGEN

WAT GIJ DE WERELD HEBT MISDAAN

GIJ HIELDT MIJN HOOFD IN UW HANDEN

DE LOOVREN DIE VOL DROPPEN HINGEN

DE REGENBOOG

ZORGE, ZORGE

WEL TE RUSTE

DE GRAUWE HEMEL WEIGERT LICHT

GIJ HEBT MIJN LIED DE LUIDE STRATEN

IK HUIVERDE OP UW ADEM

BUITEN LIEFDE LEEFT GEEN REINHEID

DE DAG WILLE ONS TEN DIENSTE STAAN

DIE MIJ REIN VERHIEF