IS DE AVOND NIET EEN VREDEDROOM.

Is de avond niet een vrededroom?
Geen halmpje roert, geen vrucht.
Gesloten staat de donkre boom
Op grauwe, blauwe lucht.
't Gewelf verhoogt, verdoft, verzwart;
De sterren schijnen;
En stralen schieten door mijn hart
Vol zachte pijnen.58 Uit de diepten, Amsterdam (S.L Van Looy) 1911, 85 p.