GROOTSCHGRIJS OP AVONDGEWOLK.

Grootschgrijs op avondgewolk gedrukt
Met haar torens, daken, en 't rood viadukt
Waar metselaars hoog aan bouwen, Gent,
Der nijverheid stad. O wie Vlaanderen kent
En 't kloppend harte van Vlaanderen, weet
Dat gij niet vergaat, noch uw volk vergeet;
En trotsch begroet hij die grootheid; 't geweld
Dat rusteloos arbeid op arbeid stelt,
En leven op leven; 't ontzaggelijk feest
Waar rijkdom, razende ellende en geest
Elkander omarmen met koortsig gelach
Van den dag tot den nacht, van den nacht tot den dag;
Waar donkerlicht lokt nu, en onbewust
Dat er eeuwigheid bruist in den drift van zijn lust,
De buiten naartoestroomt, kriel van kracht,
En de vaten weer vult van uw terende pracht.33 Toortsen, Amsterdam (S.L.Van Looy) 1909, 92p.