GELIEFDE, LAAT HET GRAUW GEWEMEL

Geliefde, laat het grauw gewemel
rond ons vergeten zijn.
Wie rukt de zon uit onzen hemel,
den trots uit onze pijn?

Ik heb uw ziel, ik heb uw oogen.
Gij hebt mijn hart en lied.
Zoo hoog als goden ons gedoogen
reikt menschenlaster niet.155 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.