DRAAGT GIJ DE RIMPELEN.

Draagt gij de rimpelen van een grijze
Saam met een wereld in uw hoofd,
Hebt gij gestreden als een wijze,
Alles gehoopt en luttel geloofd;
Blikkend terug op wat u griefde,
Voelt gij 't leven nog 't leven waard? -
Schoone Vrouw, uw schoone liefde
Heeft mijn hart in de smart bewaard.

Schoone Vrouw, uw schoon verschijnen
Zweeft me langs klimmende paden voor.
Zie ik uw beeld, meteen verdwijnen
Alle nevelen voor uw gloor.
't Is of de zon mijn kracht vernieuwde;
't Land van mijn vreugd en liederen groent! -
Schoone Vrouw, uw schoone liefde
Heeft mijn ziel met het licht verzoend.62 Uit de diepten, Amsterdam (S.L Van Looy) 1911, 85 p.