COERS' LIED

Op een zestiendeeuwsche wijze.

Kunst is de kracht, het hoogste recht op leven;
Kunst waar geen macht ter wereld hand op legt.
Kunst is het volk van Nederland gegeven,
Dies, wat ook valle, Nederland staat recht.

Grootheerlijk volk, wat klinkt als een klaroene
Zoo koene,
Over Noord en Zuid?
Coers' lied, vooruit,
Met vroom geluid:
Daar is nog Recht te doene.25 De Noodhoorn. Vaderlandsche liederen, Utrecht 1916, 63 p.
19 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
28 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
148 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.