BLOEM EN BIJ.

Ik jeunde mij indien ik landman was...
Mij streelen frisch de zonnestralen, en
De windjes als ik 's morgens buiten ben;
En o! 'k vergeet zoo geren 't doodstil huis
Wanneer ik leven hoor en bladgeruisch.

Mij streelen frisch de zonnestralen, en
De bloemkes monkren (sic) in het glinstrend groen
Lief als beminde meisjes soms het doen,
Wen 't oog, door tranen heen, op dezen lacht
Die al haar leed baart, al haar leed verzacht.

De bloemkes monkren in het glinstrend groen,
En zie: daar zijn de bijėn reeds; elk plaatst
zich, gonzend, neder wijds en zijds; op 't laatst
Heeft ieder bloemken, menig blad, zijn bij,
En bonter wordt het weideken er bij.

En zie: daar zijn de bijėn reeds; elk plaatst
Zich ras van bloem op bloem, van geel op blauw,
Schudt vlijtig soms den perelenden dauw
Van 't glinsterende kleed, en wiegt... en wiegt...
Totdat zij hoevewaarts ten korve vliegt.

En ras van bloem op bloem, van geel op blauw
Blijstarend, schouwt mijn blik ter hofstee, waar
De boer die zijner bijėn werk gewaar
Wordt, zijne pijp uitklopt, de vrouwe groet,
En vrōo met peerd en ploeg zich veldwaarts spoedt.

Blijstarend schouwt mijn blik ter hofstee, waar
Het roode dak van stal en huis en schuur
Nu vonkelt in het blijde zonnevuur...
'k Wou bloem en Bijėn naast mijn tarwe en vlas,
En jeunde mij indien ik landman was.Jeugdgedicht uit zijn collegejaren in Tielt (vermoedelijk
schooljaar 1894-1895). Niet gedateerd handschrift, door
hemzelf ondertekend en opgedragen aan dokter Conrad de Mūelenaere
(Koolskamp 27/5/1835 - Ardooie 18/6/1920).
Conrad studeerde aan de kostschool van Pieter-Jan Renier; en
schrijft... voorzeker een der beste onderwijsgestichten der
2 Vlaanderen....
RDC maakte reeds verzen in het 4de jaar. Behaalde 20/20 in de
edele dichtkunst in de poėzisklas. Dit was nooit eerder gebeurd.
Deze gegevens komen van Robert de Mūelenaere (Ardooie 10/1/1892 -
Etterbeek 18/10/1956). Hij was rechtskundig adviseur-directeur-
generaal in het ministerie van Koloniėn en hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit te Gent.monken: pruilen;
het weer monkt,het weer is onzeker (fig.)
het vuur monkt, de kachel wil niet trekken (fig.)