Zonder waterspoeling stinkt een toilet. Dus stond het vroeger buiten met krantenpapier om je schoon te vegen.