Een gedicht van De Clercq over het vlas. Vlas is de rijkdom van de Leiestreek. Jan daagt een sterke jongen en een sterk meisje uit om één vlasstengel kapot te trekken. Niemand slaagt erin en opgepast: het snijdt als een mes in je handen!