Het graf van René De Clercq met het monument gekapt in harde diabaas door zijn vriend Jozef Cantré een beroemd Gents beeldhouwer. De dichter René De Clercq knielt ootmoedig neer voor het wonder van het universum waarnaar hij gefascineerd blijft kijken. Tegen zijn hart drukt hij zijn dichtbundel De Noodhoorn. Met de andere hand reikt hij naar zijn Vlaanderen en Moeder Aarde waaruit alle leven ontspringt.