Nog een 'stoel': de biechtstoel waarin de pastoor de dagelijkse en doodzonden aanhoorde en vergiffenis schonk mits een 'akte van berouw' en een straf of 'penitentie'.