Rond het graf van Pieter-Jan Renier, fabeldichter en leermeester van onze beroemde Hugo Verriest. Het grafmonument werd gekapt in zandsteen door de befaamde Brugse beeldhouwer Hendrik Pickery.