René De Clercq op zijn sterfbed (1932). Tekening van Adri Pieck.