Hier ziet u drie van de veertien tafelkasten en twee van de zestien wandplaten die het leven van René De Clercq belichten.