In de woonkamer staat de koffie klaar.'s Winters knettert het vuur in de haard.