De noodhoorn

AAN VLAANDEREN

BORMS

Ik KAN U NIET VERGETEN

DE ZWARE DAGEN

KRACHTLIED

AAN DIE VAN HAVERE

LIED VAN GROOT-NEDERLAND

DE VLAAMSCHE SMEDER

AAN DIE VAN ANTWERPEN

GENT

TEER LIEDEKEN

NIEUWE MEI

DE VOOGDEN

DE ZANG VAN GROOT-VLAANDEREN

DE BELOFTE

DAAR IS MAAR ииN VLAANDEREN

ALS 'T PAS GEREGEND HEEFT

DE SCHADUWEN

MIJN VIJAND IS MIJ LIEF

DIE MIJ TEN DAGE VAN MIJN GLANS

AVONDLIED

ER LIGT EEN STAAT TE STERVEN

WANNEER DE TIJD ZAL KOMEN

NEDERLAND MIJN LAND GEWORDEN

DAT IS VAN ALLE KWADEN

DE AVERECHTSE LEIDER

EEN MAN IS ANDERS

EEN EEUWFEEST

BENOORDEN DEN MOERDIJK

NEDERLAND, MIJN NEDERLAND

DE KOEKOEK

DE "ILLUSTRE" VARKENS

KAN IK IN ZON NIET BRANDEN

HET WAALSCHE WIJF