IS 'T NOORDEN HET HOOFD

Is 't Noorden het hoofd met het kalm verstand,
het Zuiden is 't harte van Nederland.
Het warme, klare, kloppende bloed,
de geestdrift, de hartstocht, de overmoed.
Torsend en volgend zijn vlag in den wind,
met den arm des mans en het oog van het kind,
hoog óp, zo stappen we, in ruisende vreugd,
den jubelzang voor aan zijn eeuwige jeugd!
O gotische bouwen, land des Leeuws,
grootsch volk, zo eenvoudig, echt middeleeuws,
zo rein in uw ruwheid, zo goed in uw kracht,
wees Gent weer en Brugge voor 't nieuwe geslacht,
dat de kleine der aarde, die lijdt en strijdt,
herkent wat gij waart in hetgene gij zijt:
een baak in het stormweer lichtend aan 't strand,
een klok die luidt als de wereld brandt.77 Toortsen, Amsterdam (S.L.Van Looy) 1909, 92p.
10 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
82 Het beste uit de gedichten van De Clercq, Zeist 1932, 196 p.
26 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.
39 René De Clercq. Daar is maar één land.... Hasselt 1964, 76 p.
95 René De Clercq. Liederen, leeft! Sint-Niklaas 1977, 202 p.