IN HET HEILIG LICHT DER SMART

- In het heilig licht der smart
uw oogen branden.
- Laat mij uw hoofd en handen,
laat mij uw diepste hart.

- Kunt gij niet zalig zijn
dat gij mij kust in tranen?
- Liefste, mij droef te wanen!
De hoogste lust is pijn.7 Meidoorn, Amsterdam-Tielt (L.J. Veen - J. Lannoo) 1925, 91 p.