IN 'T GRAUWE

De dag kan door de wolken niet,
De torens rijzen stom,
We wachten op een klokkenlied:
O groote luider, kom.

Kom, vromer zielen luide tolk,
Luid hooge menschen uit een volk
Dat torens heeft gebouwd.

Geen luider komt, de dag blijft uit,
Maar binnen slaat, met zongeluid,
De hoop mijn hart vol goud.25 De zware kroon. Verzen uit den oorlogstijd, Bussum 1915, 58 p.