IK ZIE U GEERN

Ik zie u geern;
in ieder licht en telkerstond,
om 't klaar gezicht, den lieven mond;
ik zie u geern.

Ik zie u geern
om uw oprecht en diep gemoed.
Om wat gij zegt en wat gij doet
ik zie u geern.

Ik zie u geern
om uwe blijde zuivre kunst.
Uw liefde is mij de hoogste gunst.
Ik zie u geern, zoo geern.56 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.