HET REGENT EN DE VERTE IS BLAUW

- Het regent en de verte is blauw.
Mijn liefste, kom voor 't avondgrauw.
Op uwe komste wacht ik, wacht,
den regennacht, den wreeden nacht.

- Ik laat u niet in angsten staan.
Voelt gij mijn voeten, hoe zij gaan?
Hoort gij uw hart, gij hoort het mijn.
De regen kan zoo luid niet zijn.45 Meidoorn, Amsterdam-Tielt (L.J. Veen - J. Lannoo) 1925, 91 p.