HAVERE EN VLAANDEREN

Een ezel stak zich in een leeuwenhuid,
Maar zijn geluid
Bleef: balken.
Werd slapend ook de leeuw in ezelsvel gehuld:
Als hij ontwaakt, hij brult.
Pas op uw huid, gij schalken!20 Vaderlandsche liederen, Volksuitgave, Anderlecht 1917, 48 p.
77 Nagelaten Gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 95 p.