GULDEN-SPORENLIED

Den dag der Gulden Sporen,
Den harden slag, den goeden slag,
Den dag der Gulden Sporen
Heeft Vlaandren uitverkoren
Tot heldenheiligdag.
Bij 't bloed, dat uwen bodem drenkt,
Bij 't onrecht, dat uw dooden krenkt,
Herdenkt!

Wie daar uw grond begeerde
De Fransche stoet, met spoor en spoed,
Wie daar uw grond begeerde
Nog sneller huiswaarts keerde,
Of hield den grond voorgoed.
Bij 't bloed, dat uwen bodem drenkt,
Bij 't onrecht, dat uw dooden krenkt,
Herdenkt!

Niet door den strijd der zwaarden,
Zoo sterk gestrêen, zoo stout gestrêen,
Niet door den strijd der zwaarden,
Omdat wij zelf ontaardden
Is de oude vrijheid heen.
Bij 't bloed, dat uwen bodem drenkt,
Bij 't onrecht, dat uw dooden krenkt,
Herdenkt!

Wordt, broeders, gansch uw eigen,
Eischt zelfbestuur om zelfbestaan.
Wordt, broeders, gansch uw eigen,
Slaat neder wie bedreigen
Eer wie bedreigen slaan.
Bij 't bloed, dat uwen bodem drenkt,
Bij 't onrecht, dat uw dooden krenkt,
Herdenkt!

Moet Vlaandren ooit verdwijnen,
Dan zonder schuld, dan zonder schand;
Moet Vlaandren ooit verdwijnen,
De klare zon zal schijnen
Op éen Groot-Nederland.
Bij 't bloed, dat uwen bodem drenkt,
Bij 't onrecht dat uw dooden krenkt,
Herdenkt!85 De Noodhoorn. Tweede uitgave, Tielt en Amsterdam 1927, 98 p.
96 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
112 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.