GESELING.

Mijn liefde groeit, arm volk, met uw nood
En ik wensch in mijn hart U groot of dood.
O Vlaanderland, daar is schuld in uw schand
Des grijpt die U liefheeft den geesel ter hand
En slaat U, en slaat zich terzelvertijd,
Als een vader doet die zijn kind kastijdt.Vlaanderens weezang door CLAUDIUS SEVERUS
Das Nothorn, 1917, vertaald door W. Von Unger, Leipzig