GEBROEDERS

Als zonen uit één geslacht
Twee broeders, elkaar bekampend, bidden saam,
En de eene is hard en de andre zacht,
Wiens offerand is aangenaam?
Laat den Heere spreken: Wiens offerand? -
Abel, als de rijen van uw lammeren op het land
Zacht is uw naam.18 De zware kroon. Verzen uit den oorlogstijd, Bussum 1915, 58 p.