FRANSKILJONS IN HOLLAND

In Holland zijn er Franskiljons
zoo goed als bij ons.
In Vlaanderen wat plezanter,
in Holland wat pedanter.
Maar alle liggen, naar fraai gebruik,
voor Frankrijk op hun buik.

Voor 't eigen volk gegreins en gefrons
zoo goed als bij ons.
Voor vreemde reputaties
gewierook, adoraties,
met al 't gezwets en half den zwier
van den franschen conferencier.

't Regent ook hier pronkzilver en brons
zoo goed als bij ons.
Palmen schooit men en orden,
om apen van apen te worden.
Parlee fransee is de leukste pret
van een Hollandsch-Fransch banket.

Wij kennen 't geheim van 't geheime fonds
zoo goed als bij ons.
Wij kennen de holle leuzen,
het leiden bij lange neuzen,
het loos gevlei en de stoute list
van den Franschen propagandist.

Hier krijgen de Franskiljons de bons,
zoo goed als bij ons.
Dan helpt die kwetterende kwanten
parleeren noch parlesanten.
In Frankrijk kunnen zij achteraan
in het laatste rijtje staan.71 Nagelaten Gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 95 p.
139 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.