FIJN LIEFJE.

MIJN liefje is zoo oolijk,
Mijn liefje is zoo fijn.
Zoo vrij en zoo vroolijk
Geen lievekes zijn.
O wiet-la, o wiet-la,
O wiet-la, zoo fijn.

Haar handje is bevallig,
Haar handje is zoo fijn.
Het moeit zich zoo mallig
Met garen en twijn,
O wiet-la, o wiet-la,
O wiet-la, zoo fijn.

Haar voetje is zoo zwierig,
Haar voetje is zoo fijn.
Het steelt u zoo gierig
De dartele dij'n.
O wiet-la, o wiet-la,
O wiet-la, zoo fijn!

Haar mondje is zoo honnig,
Haar mondje is zoo fijn.
Zoo weelderijk wonnig
Verlustigt geen wijn.
O wiet-la, o wiet-la,
O wiet-la, zoo fijn!

Haar borstje is zoo mollig,
Haar borstje is zoo fijn.
Het beurst u zoo bollig
Het keurs van satijn.
O wiet-la, o wiet-la,
O wiet-la, zoo fijn.

Is 't alles zoo pertig,
Is 't alles zoo fijn;
Ik hoop, openhertig,
De rest zal 't wel zijn.
O wiet-la, o wiet-la,
O wiet-la, zoo fijn!36 Liederen voor 't Volk, Maldegem (V. Delille) 1903, 143 p.