ELK WOORD IN UW BRIEF IS EEN DAUWIGE DROP

Elk woord in uw brief is een dauwige drop
op de welke bloem van mijn hart.
Waar zijn nu mijn twijfel, angst en smart?
Ik juich en ik leef in het sterlicht op.

Zoo helder, zoo zuiver die klanken zijn,
dat ik schreiend u voel en hoor.
De gansche wereld wierde mijn,
ik gaf er geen enkle dier tranen voor.

Wat heb ik u lief, wat heb ik u lief,
die uit liefde last en laster tart!
Een dauwige drop is elk woord in uw brief.
Veel sterren staan vor mijn hart.173 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.