ELFDEN JULY

Onthout, onthout,
Vlaenderen,
Dijn recht is out!
Peinst omme De Coninc,
Omme Jan Breydel.
Wi en willen gheen anderen breidel,
Ware hi van gout!

Betrout, betrout,
Vlaenderen,
Dijn recht is out.
Jonc sijn dine crachte.
Coene leghet die Coninc in die wachte.
Die leeuwe danset inden banieren.
Laet ons, jonc Vlaemsch, vri Vlaemsch geslachte,
Toter eren van De Coninc vieren!35 De zware kroon. Verzen uit den oorlogstijd, Bussum 1915, 58 p.
14 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.