EEUWIG ZULT GIJ DUREN

Eeuwig zult gij duren,
zuivre liefdebrand,
eeuwig als de vuren
waar de lucht op spant.
Wat ook schroeiend viel,
wat ook barstend bern',
eeuwig gloeit uw ziel
als Gods kern.244 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.