EERSTE SNEEUW

- Eerste sneeuw...
Weer een jaar, weer een eeuw
gescheiden, gescheiden leven!
Ach, was ik weeldewarm
in uwen arm,
mijn lust,
in uwen arm gebleven!

- Liefste mijn,
laat het sneeuwen en donker zijn,
maar licht in uw gedachten.
De Lente hangt in 't oost.
Dit zij uw troost,
mijn lust:
De sterke boomen wachten.6 Meidoorn, Amsterdam-Tielt (L.J. Veen - J. Lannoo) 1925, 91 p.