DIE MIJ DES LEVENS WONDER OPENBAARDE

Die mij des levens wonder openbaarde,
zoodat mijn hart alleen uw hart behoeft,
wees om de pijn des afscheids niet bedroefd;
want dit is rijkst en hoogst op aarde,
dat er geen vreugden zonder tranen zijn;
de regen zingt al in den zonneschijn.24 Overgebleven Gedichten, Amsterdam (G. Van Soest) 1937, 31p.