DE ZON TREEDT UIT DE WOLK OP 'T VELD

De zon treedt uit de wolk op 't veld.
Dat is de klare bode.
Ik heb haar eenen groet besteld
dat zij mijn liefste noode.

Nu klinkt de boodschap op haar hart.
Zij hoort de zonne zingen.
Nu lacht zij lief door schoone smart,
ziet blijde tranen springen.

Zij voelt zich gaan, door wind en weer,
om hooge, rijke stonden:
"Mijn liefste, zie, hier ben ik weer.
Mij heeft de zon gezonden."136 Het boek der liefde, Amsterdam (J.M. Meulenhoff) 1921, 269 p.