DE WITTE KAPROEN

Vlaanderen, volg den Witten Kaproen,
Vlamingen thans als Vlamingen toen.
Zorgt voor u zelf, geen ander zal 't doen.
Slaat op den trommel!
Slaat op den trommel van dirredondijne,
Dat voor elk huis een man verschijne,
Slaat op den trommel van dirredondom,
Eer uw geluid in uw land verstom'!

Stelt nu daden boven gedruis.
Toont wie ge zijt: noch Waal noch Pruis.
Hier zijn de bezemen, veegt uw huis.
Slaat op den trommel!
Slaat op den trommel van dirredondijne,
't Mijne is het uwe, het uwe is het mijne.
Slaat op den trommel van dirredondom,
Waakt op uw erf en uw eigendom.

Gij die gelooft, gelooft in uw recht,
Gij die wilt vrij zijn, wees geen knecht,
Gij die roept: brood! vooruit en vecht!
Slaat op den trommel!
Slaat op den trommel van dirredondijne,
Vecht voor uw volk op de voorste lijne,
Slaat op den trommel van dirredondom,
Vlaming, doe wel en zie gd om.9 De zware kroon. Verzen uit den oorlogstijd, Bussum 1915, 58 p.
11 De Noodhoorn. Vierde uitgave, Amsterdam 1932, 160 p.
25 De Noodhoorns uitgegeven in 1940, 1943 en 1975, 186 p.