DE SPECHT

Hoor, hoor, de specht in het sparrenwoud,
de klop van een bek en de klank van hout;
iets hards, iets ratelzwaars, iets dors,
nu moeten de diertjes uit de schors.

Praalschoone vogel, vol bloedgevlam,
ik kan u niet zien op den zonnigen stam,
of ik hoor vol spijt hoe de Duitsche specht
zich vrank aan onz' Vlaamsche boomen hecht!31 De zware kroon. Verzen uit den oorlogstijd, Bussum 1915, 58 p.
98 Het beste uit de gedichten van De Clercq, Zeist 1932, 196 p.
112 René De Clercq. Liederen, leeft! Sint-Niklaas 1977, 202 p.