DE GROENSELKARRE.

HIER! Hier!
De groenselier
Dient u met plezier.
Fiene, Brechtje,
Kijkt wat vrechtje!
Niets van doen
Van al dat groen?
Wat moet 'k in uw panderkes gooien?
Bloemkoolen, bloemkoolen!
Krop of spruit,
Kies maar uit!
Savoyen!

Koop, koop,
Maar uit den hoop!
Allemaal goedkoop!
Ronde ajuintjes,
Gele, bruintjes,
Zurkel, prei,
Of selderij,
Perselie om 't vleesch mee te tooien?
Bloemkoolen, bloemkoolen!
Krop of spruit!
Kies maar uit,
Savoyen!

Daar, daar,
Betast ze maar:
Versche, goede waar!
Zie die kroppen,
Hoe ze proppen!
Heel geriefd?
As-je blieft!
Tien cent, 't is voor niet, mijn verdooien!
Bloemkoolen, bloemkoolen!
Krop of spruit,
Kies maar uit!
Savoyen!

Geld, geld,
Heel juist geteld.
Zijd-e wel besteld?
Nem, dat staalke
Toe nog, Taalke.
Weeral, Meel?
Geen cent te veel.
Ge kunt op een ander gaan schooien!
Bloemkoolen, bloemkoolen!
Krop of spruit,
Kies maar uit!
Savoyen.

Ju, ju!
Wat verder nu.
Zoo, wel diene 't u!
Ei, mijn brave
Karreslave,
Zij maar zoet;
Mijn dag is goed;
'k Zal 't avond uw stalleken strooien.
Bloemkoolen, bloemkoolen
Krop of spruit,
Kies maar uit!
Savoyen!64 Liederen voor 't Volk, Maldegem (V. Delille) 1903, 143 p.